Luftled

Luftmaktstidskrift som fremmer debatt innen strategi, profesjon og Luftforsvaret som helhet

Debatt om luftmakt og Luftforsvaret

Luftled utgis av Luftmilitært Samfund, og er et tidsskrift om luftmakt ibred forstand. Tidsskriften dekker ulike perspektiver på sikkerhetspolitikk, politiske rammefaktorer, militær ledelse, beredskap, operative og konseptuelle spørsmål. I tillegg inneholder tidsskriftet medlemssider for Luftmilitært Samfund.

Vår ambisjon er å engasjere, spre økt innsikt og kunnskap om luftmakt og Luftforsvaret.

Vi ønsker å utfordre og engasjere ansatte i Luftforsvaret og Forsvaret, fageksperter, ledere og beslutningstakere. Målet er å bidra til debatt.

Luftled distribueres bredt, men med tyngde mot Luftforsvarets ansatte og Luftmilitært Samfund sine medlemmer. Våre utgaver er tematiske, men vi tar gjerne imot artikler som ikke er relatert til tema. LUFTLED utgis tre ganger per år.

Bannervideo: Forsvaret