Luftmiltært Samfunds æremedlemmer og hederstegn

Medlemmer som har utmerket seg i å fremme LMS og Luftforsvarets sak

Luftmilitært Samfunds hederstegn er en norsk utmerkelse innstiftet 10. november 2003 og som tildeles av Luftmilitært Samfund for fortjenstfull innsats for foreningen eller Luftforsvaret. Luftmilitært Samfunds hederstegn er utført i gull, har foreningsemblemet som motiv og er opphengt i et bånd i fargene rødt, hvitt, lys blått.
Utmerkelsen er godkjent til bruk på norsk militær uniform og behandles som tilhørende «Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner»

Statutter for Luftmilitært Samfunds' Æresmedlemskap og Hederstegn
(godkjent på LMS årsmøte 3. mars 2010)

§ 1: I henhold til LMS’ vedtekter § 5.1 skal Hovedstyret utarbeide vedtekter for tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS hederstegn.

§ 2: LMS’ æresmedlemskap kan tildeles LMS medlemmer som på en særdeles fordelaktig måte har fremmet LMS’ sak og som tidligere er tildelt LMS’  hederstegn. Forslag om tildeling av Æresmedlemskap kan fremmes av alle medlemmer eller  grupper av medlemmer i LMS og skal stiles til styret.  Hvis det foreligger forslag  om tildeling av Æresmedlemskap til medlemmer eller varamedlemmer i styret,  skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.  Anbefaling om tildeling  fattes av styret i LMS og skal være enstemmig.  Behandlingen av forslag om  tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll.   Vedtaket fremmes kommende årsmøte for avgjørelse. Æresmedlemskapet tildeles ved en passende anledning og ved tildelingen følger et innrammet diplom. (Vedlegg 1).  

§ 3: LMS Hederstegn kan tildeles medlemmer i LMS eller andre for særlig  fortjenstfull innsats og virke for LMS eller Luftforsvaret. Forslag om tildeling av hederstegnet skal stiles til styret.  Hvis det foreligger forslag om tildeling av Hederstegnet til medlemmer eller varamedlemmer i styret, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.  Vedtak om tildeling fattes av styret i LMS og skal være enstemmig.  Behandlingen av forslag om tildeling som ikke blir vedtatt av styret skal ikke refereres i styrets protokoll. LMS Hederstegn består av LMS symbol i en kunstnerisk utførelse.  Hederstegnet  er preget i relieff i gullfarge.  Devisen er forgylt.  Hederstegnet er 33 mm bredt og bæres i et like brett silkebånd som har en lyseblå (flyblå) midtstripe, kranset av  hvite og røde striper med de røde ytterst.  Stripene er like brede og vertikale.   Som miniatyr har hederstegnet samme utførelse. Ved tildelingen følger diplom (vedlegg 1), samt miniatyrmedalje og båndstripe.LMS hederstegn er tillatt båret på uniform.  Dette i følge skriv datert 29. november 1999 fra Forsvarets Overkommando/Personellstaben.

§ 4:  Styret oppnevner en nemnd bestående av 3 medlemmer som behandler og innstiller søknaden til styret.

LMS Hederstegn:
Major (p) Bjørn Hansen
Brigader (p) Hans Rhode
Generalløytnant Einar Smedsvig
Generalmajor Per-Oscar Jacobsen
Generalmajor Tomas Colin Archer
Oberst (p) Knut Fossum
Kaptein (p) Barbro Heløe Frøisland
Oberstløytnant (p) Kjell Reidar Bugge
Oberstløytnant (p) Eirik Ennis Dokken
Kaptein Hege Mortensen
Generalmajor Stein Erik Nodeland
Oberst Ole-Asbjørn Fauske
Major (p) Hans Egge
Oberstløytnant (p) Erik Myroldhaug
Major Stian Neegard Nilsen
Brigader Geir Olav Kjøsnes
Brigader (p) Birger M Strand
Oberst (p) Helge O Sandes
Sersjant Henrik Stolt Steinset
Sersjant Lars-Petter Holst
Sersjant Tor Einar Bogen
Kaptein Carl Waldemar Wilhelmsen
Løytnant Daniel Berg Eriksen
Oberstløytnant Benedicte Haslestad
Oberst (p) Hans Magnus Lie
Major (p) Svein Anders Eriksson
Hr. Harald Storlid
Oberstløytnant Dag Henriksen
Brigader (p) Øyvind K Strandman
Hr. Odin Leirvåg
Major Eskil Amdal
Hr. Cato Guhnfeldt
Hr. Kjell Ervik
Hr, Trygve Viken
Generalmajor (p) Espen Amundsen
Hr. Asgeir Dalby
Oberstløytnant (r) Svein Holtan
Oberst Bjørn E. Stai
Førsteamanuensis Ole Jørgen Maaø
Førsteamanuensis Christian Moldjord
Major Christina Stokkeland
Hr. Torbjørn Storslett
Oberst Espen Gukild
Oberstløytnant (p) Geir Ebbe Strøm
Kadett Tobias Holtan
Dato:
10. nov. 2003
10. nov. 2003
10. nov. 2003
10. nov. 2004
10. nov. 2004
27. nov. 2004
10. nov. 2005
8. mars 2007
8. mars 2007
8. mars 2007
10 .nov. 2008
10. nov. 2009
25. nov. 2011
2. des. 2011
14. nov. 2012
6. mars 2013
8. nov. 2013
8. nov. 2013
17. mai 2014
17. mai 2014
17. mai 2014
20. mai 2014
20. mai 2014
20. mai 2014
31. okt. 2014
7. nov. 2014
7. nov. 2014
29. jan. 2015
28. aug. 2015
28. okt. 2015
4. sept. 2016
3. nov. 2016
11. nov. 2016
3. april 2017
8. mars 2018
22. nov. 2018
7. mars 2019
7. mars 2019
11. jan. 2020
3. nov. 2021
3. nov. 2021
5. nov. 2021
17. mars 2022
21. nov. 2022
9. jun 2023
Æresmedlemmer:
Major (p) Bjørn Hansen 
Generalløytnant (p) Einar Smedsvig
Brigader (p) Hans Rohde
Kaptein (r) Barbro Frøisland
Generalløytnant (p) Wilhelm Mohr
Dato:
5. okt. 2004
5. okt. 2004

21. nov 2007
18. sept. 2014
Æresmedlem Generalløyntnant (p) Wilhelm Mohr
Sjef Luftforsvaret 1963-69
Bannervideo: Peter Degerfeldt / Forsvaret