Bli medlem av Luftmilitært Samfund

Støtt vårt arbeid og bli med i kollektivet

Som medlem av Luftmilitært Samfund får du anledning til å hjelpe oss med å oppfylle foreningens visjon som er:

"Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste"
Som medlem får du Luftled, vår Luftmilitære tidsskrift 3 ganger årlig som blant annet inneholder informasjon om våre aktiviteter. Du vil bli invitert til LMS medlemsmåter ned interessante foredrag og debatter, seminarer, ekskursjoner og til sammenkomster med sosialt samvær, både sentralt i Oslo og ved alle våre lokalavdelinger.
Vi har ofte arrangementer både på sentralt og lokalt nivå sammen med Luftforsvaret.

Kontigenten for medlemmer er kr. 250,-
Kadetter ved Luftkrigsskolen har gratis medlemskap ut skolegangen.

Påmelding inn i Luftmilitært Samfund

Enkeltperson eller kadettBedriftsmedlemskap
Støtt oss

LMS Bedriftsmedlemmer

Bannervideo: Torgeir Haugaard / Forsvaret