Til Luftforsvarets beste

Vi jobber målrettet for å ivareta Luftforsvarets interesser og verdier

For Luftforsvarets fortid, nåtid og fremtid.

LMS ivaretar Luftforsvarets historie, tradisjoner og forestår blant annet markering av merkedager og liknende. Vi søker også etter å fremme synspunkter i samfunnsdebatten, samt fylle den sosiale funksjonen mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret.

LMS innleder samarbeid med Kungliga Krigsvetenskapsakademien

KKrVA er en uavhengig svensk forsvarsorganisasjon ogtenketank med lange tradisjoner helt tilbake til 1796. KKrVAs medlemmer er en blanding av sivile akademikere og embetsmenn og offiserer i og utenfor aktiv tjeneste. Noen utenlandske statsborgere er og medlemmer etter spesiellinnbydelse, blant annet flere norske. KKrVA driver militærakademisk virksomhet innenfor alle domener og utgir blant annet det anerkjente fagtidsskriftet «Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift» i tillegg til flere fagmilitære bøker.
Avd III spesialiserer på luftmakt og de har en rekkeprosjekter på gang som omhandler dette temaet. De arrangerer også en rekkeseminarer, både fysisk og i form av videokonferanser, som de nå ønsker å åpne for deltagelse fra LMS medlemmer. I den forbindelse vil alle medlemmer i LMS motta en e-post der de kan melde seg på en liste og automatisk motta lenker tilde ulike videokonferanser som arrangeres.  Fremtidig samarbeid med LMS vil også omfatte muligheten for å jobbe med felles luftmakts prosjekter og arrangere felles seminarer. Dette blir nå spesielt aktuelt i forbindelse med mulig svensk NATO-medlemskap som åpner for helt andre perspektiver på nordisk militært samarbeid.

Bannervideo: Forsvarets historiske filmarkiv - Morten Hanche / Forsvaret