Til Luftforsvarets beste

Vi jobber målrettet for å ivareta Luftforsvarets interesser og verdier

For Luftforsvarets fortid, nåtid og fremtid.

LMS ivaretar Luftforsvarets historie, tradisjoner og forestår blant annet markering av merkedager og liknende. Vi søker også etter å fremme synspunkter i samfunnsdebatten, samt fylle den sosiale funksjonen mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret.

Bannervideo: Forsvarets historiske filmarkiv - Morten Hanche / Forsvaret