Til Luftforsvarets beste

Vi jobber målrettet for å ivareta Luftforsvarets interesser og verdier

For Luftforsvarets fortid, nåtid og fremtid.

LMS ivaretar Luftforsvarets historie, tradisjoner og forestår blant annet markering av merkedager og liknende. Vi søker også etter å fremme synspunkter i samfunnsdebatten, samt fylle den sosiale funksjonen mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret.

Detaljprogram LMS-seminar Arendalsuka 18. august

LMS skal for første gang delta på Arendalsuka. Her følger tentativt program for vårt arrangement den 18. august:
09.00-09.45 Leder LMS ønsker velkommen
09.05-09.20 Brig. Tron Strand - "Luftmakt i Norge - status og utfordringer
09.20-09.35 Oblt. Stian N. Nilsen - "Luftvern i Norge - status og utfordringer"
09.35-09.40 Genmaj. (p) Tom H. Knutsen - "Luftvern i Ukraina - foreløpige erfaringer"
09.40-09.45 Brig. (p) Øyvind K. Strandman - "Luftvernet frem fra glemselen"
09.45-10.00 Journalist Jon Hustad - "Har vi råd til det? - den økonomiske virkeligheten"
10.00-10.15
Pause
10.15-11.00 Paneldebatt ved debattleder Kjetil Skogrand
"Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i."
Gratis inngang til Arendalsuka. Hjertelig velkommen! https://www.arendalsuka.no/

Bannervideo: Forsvarets historiske filmarkiv - Morten Hanche / Forsvaret