Stipend

Luftmilitært Samfund tildeler reisestipend for prestasjoner ved Luftkrigsskolen og Luftforsvarets Flygeskole

Luftmilitært Samfunds stipend tildeles en gang per år til den elev i avgangsklassen ved Luftkrigsskolen som har oppnådd beste resultat på sin bacheloroppgave i militære studier ved Luftkrigsskolen.
Luftkrigsskolen utpeker Stipendvinneren og begrunner valget ovenfor Luftmilitært samfund. En representant fra Luftmilitært samfund vil ved uteksamineringsseremonien for Luftkrigsskolen offentliggjøre stipendvinnerens navn med begrunnelse, samt utdele et reisestipend til vinneren på kr. 10.000.-
Stipendvinneren vil også motta LMS diplom og LMS skjold med inskripsjon.
Reisestipendet er innstiftet for å være et bidrag til å øke kunnskap og/eller forståelse innenfor områder som direkte eller indirekte er nyttig for stipendvinneren, Luftforsvaret eller Forsvaret. Stipendvinneren står fritt i å velge reisemål og tidspunkt, men skal innen et år fra stipendutdelingen i en artikkel redegjøre for bruk av stipendet.

Tildelte stipender – beste bachelorbesvarelse ved Luftkrigsskolen

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019
2020

2021

Beste flyelev– Luftforsvarets flygeskole

2008
2009
2010
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
Bannervideo: Forsvarets historiske filmarkiv