Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
F-35: Baser og beskyttelse Oblt John Reiersølmoen Luftforsvarsstaben Luftforsvarets basestruktur og beskyttelse av denne er et viktig tema. Helheten i basestrukturen bør i utgangspunktet ses i lys av de totale behovene for å kunne understøtte både egne og allierte styrker, men fokuset i denne artikkelen er begrenset til F-35. Det vil være mange forhold som av sikkerhetshensyn ikke blir berørt.
FOTO: Helge Hopen/Luftforsvaret
Les hele artikkelen her Les hele artikkelen her
Oppdatert 25.07.2021