Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Luftmili
Luftmilitært Samfunds hederstegn tildelt major Eskil Amdal
Styret begrunner sin tildeling med Amdals svært dedikerte deltagelse i og driften av veteranflymiljøet i Norge, og at han i en årrekke har vært en viktig drivkraft for å levendegjøre Luftforsvarets arv og historie gjennom restaurering og displayflyging av veteranfly med tilknytning til Luftforsvaret. Som Luftforsvarets displaypilot under markeringen av “Norsk Militær Luftmakt 100 år” i 2012, var major Amdal dypt involvert i både planlegging og gjennomføring av jubileet. Hans display med F-16 malt i norske farger, var mye omtalt i media og han gjorde en svært god figur utad som representant for Luftforsvaret. Eskil Amdal har brukt mye tid og ressurser på å skaffe seg tilgang til Spitfiremiljøet i Storbritannia. Han fikk utsjekk på flytypen der, og fikk tilgang til å leie en Spitfire og gjennomføre flyginger i Norge. Dette arbeidet resulterte i at tre av Luftforsvarets krigsveteraner, Wilhelm Mohr, Rolf Kolling og Annæus Schødt, helgen 5. og 6. september 2014 igjen fikk fly den samme flygemaskinen som de fly i kamp under 2. verdenskrig. Begivenheten, som fant sted på Kjeller flyplass, ble en fantastisk suksess med medieoppmerksomhet fra både inn- og utland. Eksempelvis fulgte et britisk TV-crew prosjektet og lager et eget program om de norske heltene som fløy Spitfire i fm markeringen av Battle of Britain i Storbritannia. I tillegg må nevnes at Amdal er med i det arbeidet som pågår for å få et eksemplar av F-104 Starfighter og Gloster Gladiator tilbake til flygedyktig stand og bruk til display, begge flytyper med stor historisk verdi for Luftforsvaret. Major Eskil Amdal har i sin fremferd og sin innsats bidratt til å styrke Luftforsvaret omdømme. Han representerer Luftforsvaret på en utmerket måte og yter mer enn det som kan kreves av en offiser i hans stilling. Hederstegnet, som av Forsvarssjefen er tillatt båret på militær uniform, er derfor vel fortjent og bidrar på alle måter til å fremme Luftmilitært Samfunds' visjon «Til Luftforsvarets beste». Bjørn E. Stai Oberst Leder Luftmilitært Samfund
" Etter flere forsøk lyktes endelig Luftmilitært Samfund i å få overrakt LMS' hederstegn til major Eskil Amdal. Styret besluttet i september 2014 å tildele Amdal hederstegnet, men grunnet svært mange andre gjøremål, har vi ikke tidligere lykkes i å få koordinert våre aktiviteter med Amdal. I dag, søndag 4. september klaffet alt, og på Flydagen på Kjeller, arrangert av Kjeller flyhistoriske forening, fikk major Amdal overrakt sitt velfortjentes hederstegn av sekretæren i LMS, oberstløytnant (p) Kjell R Bugge. Begrunnelsen for tildelingen er følgende:
Oppdatert 25.07.2021